ΟΠΙ - Υπηρεσια Ηλεκτρονικης Χρονοσημανσης

Εγγραφή νέου χρήστη

Στοιχεία Πρόσβασης στο Σύστημα

Ο κωδικός απαιτεί τουλάχιστον 1 πεζό, 1 κεφαλαίο, 1 αριθμό και μήκος απο 7 έως 20 χαρακτήρες.
Στοιχεία Χρήστη

Στοιχεία Παραστατικού

Στατιστικά Στοιχεία
Τα παρακάτω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν ανωνυμοποιημένα και μόνο για στατιστικούς λόγους.