Οδηγιες χρονοσημανσης

Για την εκτέλεση της διαδικασίας απαιτείται να διατηρείτε λογαριασμό στην υπηρεσία. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, χρειάζεται να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

Αφού συνδεθείτε στο σύστημα, ακολουθώντας την επιλογή «Χρονοσήμανση» από το κύριο μενού, θα οδηγηθείτε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας όπου μπορείτε:

 1. να δείτε όλα τα έργα για τα οποία έχετε ήδη πραγματοποιήσει χρονοσήμανση,
 2. να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία της χρονοσήμανσης ενός νέου έργου,
 3. να επαληθεύσετε τα αρχεία της χρονοσήμανσης των έργων για τα οποία έχετε ήδη πραγματοποιήσει τη διαδικασία και
 4. να δείτε και να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

Θέλω να δω όλα τα έργα για τα οποία έχω χρησιμοποιήσει την υπηρεσία της χρονοσήμανσης

Πατώντας την επιλογή «Τα έργα μου» από τη σελίδα της χρονοσήμανσης, θα οδηγηθείτε στη σελίδα με τη λίστα των έργων τα οποία έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία χρονοσήμανσης. Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε έργου μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικές με το συγκεκριμένο έργο. Επιλέγοντας τους συνδέσμους της μεταφόρτωσης (download links) στα δεξιά, μπορείτε να κατεβάσετε εκ νέου όλα τα αρχεία που παρήγαγε το σύστημα κατά τη διαδικασία χρονοσήμανσης, δηλαδή την ταυτότητα του υποβληθέντος αρχείου, τη χρονοσήμανσή του και το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Μία χρήσιμη λειτουργία είναι αυτή της αναζήτησης. Μπορείτε πληκτρολογώντας μία λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης να βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα έργο.

Θέλω να χρησιμοποιήσω τη διαδικασία χρονοσήμανσης για ένα νέο έργο

 • Βήμα 1 – Στοιχεία έργου και μεταφόρτωση αρχείου

  Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία της χρονοσήμανσης για ένα έργο, θα πρέπει να επιλέξετε «Νέο έργο».

  Στη φόρμα που θα εμφανιστεί συμπληρώνετε τα στοιχεία του έργου. Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Καλείστε να συμπληρώσετε τον τίτλο του έργου, μία σύντομη περιγραφή του (προαιρετικά), το είδος του (αν για παράδειγμα πρόκειται για εικαστικό έργο, έργο λόγου, κτλ.) και τέλος αν το έργο είναι ατομικό ή συλλογικό. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Υποβολή» για να περιηγηθείτε στον τοπικό σας δίσκο και να μεταφορτώσετε προσωρινά το αρχείο που θέλετε να υποβάλετε.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Συστήνεται το αρχείο που θα μεταφορτώσετε στο σύστημα σε αυτό το στάδιο, να είναι αντίγραφο του αρχείου που περιλαμβάνει το έργο σας. Το αρχείο που υποβάλετε για χρονοσήμανση, θα πρέπει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, να αποθηκευτεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία. Σε περίπτωση που επεξεργαστείτε το υποβληθέν αρχείο, αυτό δεν θα μπορεί στη συνέχεια να επαληθευτεί.

  Το σύστημα θα υπολογίσει το μέγεθος του αρχείου, οπότε και θα σας ενημερώσει για το κόστος της υπηρεσίας. Στη συνέχεια, προχωράτε στο επόμενο βήμα, που είναι η πληρωμή.

 • Βήμα 2 – Πληρωμή

  Καλείστε να επιλέξετε το είδος της κάρτας που θα χρησιμοποιήσετε. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή θα οδηγηθείτε στον ιστότοπο της Eurobank. Εκεί θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν εισάγονται ή αποθηκεύονται στον ιστότοπο timestamp.gr. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και επιβεβαιωθεί η πληρωμή από την Τράπεζα, θα επιστρέψετε στον ιστότοπο της υπηρεσίας ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης όπου θα μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

 • Βήμα 3 – Κατέβασμα αρχείων

  Σε αυτή τη φάση, κι εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η πληρωμή, θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε στον τοπικό σας δίσκο και να διαφυλάξετε τα αρχεία που παρήχθησαν κατά τη διαδικασία της χρονοσήμανσης. Θα λάβετε τα αρχεία μέσα σε έναν φάκελο σε συμπιεσμένη μορφή (zip). Τα αρχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:

  1. Ταυτότητα υποβληθέντος αρχείου

   Πρόκειται για το αρχείο με όνομα id_hash. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο καθώς αυτό δεν είναι σε αναγνώσιμη μορφή. Χρησιμοποιείται μόνο για τη διαδικασία της επαλήθευσης του υποβληθέντος αρχείου όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω

  2. Χρονοσήμανση υποβληθέντος αρχείου

   Πρόκειται για το αρχείο με όνομα id_tst. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο καθώς αυτό δεν είναι σε αναγνώσιμη μορφή. Χρησιμοποιείται μόνο για τη διαδικασία της επαλήθευσης του υποβληθέντος αρχείου όπως αυτή περιγράφεται στη παρακάτω.

  3. Πιστοποιητικό

   Πρόκειται για δύο αρχεία τύπου pdf. Το αρχείο με όνομα id_CertGR.pdf είναι το πιστοποιητικό στην ελληνική γλώσσα και το αρχείο με όνομα id_CertEN.pdf είναι το ίδιο πιστοποιητικό στα αγγλικά. Αυτά τα αρχεία μπορείτε να τα ανοίξετε και εφόσον το επιθυμείτε, να τα εκτυπώσετε.

   Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό με την ηλεκτρονική υπογραφή του ΟΠΙ στο οποίο θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμό σας, η ταυτότητα του υποβληθέντος αρχείου και ο ακριβής χρόνος που αποδόθηκε σε αυτό.

   Το πιστοποιητικό είναι για δική σας χρήση και δεν είναι απαραίτητο για τη διαδικασία της επαλήθευσης.

   Σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητη η επαλήθευση του υποβληθέντος αρχείου, αυτή μπορεί να γίνει μόνο με την ηλεκτρονική διαδικασία επαλήθευσης, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, και όχι με την επίδειξη του πιστοποιητικού.

  Τα δύο πρώτα αρχεία (id_hash και id_tst), σε συνδυασμό με το αρχείο που υποβάλατε στην αρχή της διαδικασίας και το οποίο περιέχει το έργο σας, είναι απαραίτητα για την επαλήθευση της διαδικασίας και κατά συνέπεια για την απόδειξη της χρονοσήμανσης του υποβληθέντος αρχείου. Συνεπώς και τα τρία ως άνω αρχεία θα πρέπει να αποθηκευτούν σε έναν φάκελο και να μην τροποποιηθούν για κανένα λόγο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα δεν αποθηκεύει το αρχείο που υποβάλετε και το οποίο περιλαμβάνει το έργο σας. Θα πρέπει να φροντίσετε εσείς για την ασφαλή αποθήκευση του υποβληθέντος αρχείου σε δικό σας αποθηκευτικό μέσο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τροποποιήσετε κάποιο από τα τρία αρχεία. Σε περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, όσο μικρή κι αν είναι αυτή, δεν θα μπορεί να γίνει με επιτυχία η επαλήθευση των τριών αρχείων και καθίσταται άχρηστη η χρονοσήμανση στη οποία προβήκατε.

Θέλω να κάνω επαλήθευση για ένα έργο για το οποίο έχω ήδη πραγματοποιήσει χρονοσήμανση

Πατώντας την επιλογή «Επαλήθευση» από τη σελίδα "Τα έργα μου", μπορείτε να προβείτε σε επαλήθευση της χρονοσήμανσης για κάποιο από τα έργα σας. Πρόκειται για τη διαδικασία τεκμηρίωσης την κατοχής του αρχείου που υποβάλατε στο σύστημα τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Θα σας ζητηθεί να μεταφορτώσετε χωριστά κάθε ένα από τα τρία αρχεία που έχετε αποθηκευμένα για το συγκεκριμένο έργο. Πρώτα το αρχείο που περιέχει το έργο σας και το οποίο είχατε υποβάλει για χρονοσήμανση, στη συνέχεια την ταυτότητα του υποβληθέντος αρχείου (id_hash) και τέλος την χρονοσήμανση του υποβληθέντος αρχείου (id_tst). Αφού ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση των τριών αρχείων, θα λάβετε απάντηση από το σύστημα αν αυτά ταιριάζουν ή όχι. Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στα αρχεία, αναμένεται τα τρία αρχεία να ταιριάζουν, οπότε και αποδεικνύεται η χρονοσήμανση του αρχείου που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

Θέλω να τροποποιήσω τα στοιχεία του λογαριασμού μου

Πατώντας την επιλογή «Ο λογαριασμός μου» από τη σελίδα της χρονοσήμανσης, μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τα στοιχεία τιμολόγησης που έχετε εισάγει στο σύστημα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας.